Social Media Manager (Youtube)

Golden Communication Group
Manager
Social Media
Full-Time
Hồ Chí Minh
Quận 1
20/11/2023 - 14/12/2023
3-5 năm
428 Views
3 Applications
Save
About us
See More Tất cả

Golden Communication Group consists of six highly specialized communication companies that work together to serve as a “One Stop Shop” for advertisers and marketers. Currently, Golden Communication Group is home to more than 120 communication professionals. Our specialists work effectively to deliver the best communication solutions to marketers and advertisers. At the end of the day, we try our best to provide “ideas that work”.

Job description & requirements

Job Purpose:

Quản lý, xây dựng đội ngũ sáng tạo nội dung trên hệ thống kênh Youtube của công ty 


Key Responsibility:

 • Xây dựng chiến lược nội dung cho các kênh Youtube của công ty
 • Định hướng sản xuất content đội ngũ.
 • Xây dựng kế hoạch và thực thi các hình thức tìm kiếm doanh thu/chia sẻ doanh thu phát sinh từ Youtube
 • Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ phụ trách;
 • Đo lường, đánh giá và báo cáo hiệu quả công việc của team;
 • Sử dụng các hệ thống quản lý nội dung để phân tích các chỉ số liên quan tới bài viết và chỉ số tương tác của người dùng
 • Cam kết thực hiện và đạt được các KPI do công ty đề ra


Key Deliverables:

 • Phát triển và soạn thảo các chiến lược nội dung và khai thác doanh thu trên các kênh Youtube
 • Quản lý và giám sát các hình thức khai thác nội dung phù hợp với nền tảng, đảm bảo các kênh có thể tương tác và hỗ trợ lẫn nhau
 • Đảm bảo các kênh không vi phạm bất kì chính sách, quy chuẩn cộng đồng do Youtube quy định.
 • Quản lý và duy trì toàn bộ dữ liệu nội dung và điều hành toàn bộ lịch làm việc của team nội dung được giao phụ trách
 • Tham gia vào việc tuyển dụng và giám sát quá trình làm việc của tất cả các thành viên của team gồm Writers, Editors, Producers.
 • Thấu hiểu và có kiến thức trong việc khai thác doanh thu từ các kênh social

Qualification/ Requirement:

a. Trình độ

Cao đẳng, Đại học, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing

b. Kiến thức:

 • Truyền thông
 • Khai thác các nội dung phái sinh từ gameshow/phim/chương trình giải trí
 • Khai thác doanh thu trên Youtube

c. Kinh nghiệm:

3 năm, trong đó có 2 năm ở vị trí quản lý tương đương

d. Kỹ năng:

 • Kĩ năng quản lý đội/nhóm/ekip.
 • Kĩ năng biên tập và xây dựng nội dung thu hút, hấp dẫn.
 • Làm việc với nghệ sỹ

 Benefits:

· Hot bonus, Project Bonus, Performance Bonus, Hoa hồng theo hợp đồng

· Lương tháng 13

· Kiểm tra sức khoẻ hằng năm

· Bảo hiểm PVI care

· Du lịch cá nhân và team building 

Jobs vip
Senior Account Manager (Branding/Creative)
PMAX - Total Performance Marketing
Manager
Account Management
Hồ Chí Minh
Full-Time
Negotiable
28/11/2023 - 15/12/2023
4-5 years+
PMO Manager
PMAX - Total Performance Marketing
Manager
Project Management
Hồ Chí Minh
Full-Time
28/11/2023 - 10/12/2023
3 years++
Business Development Manager (B2B Sales)
PMAX - Total Performance Marketing
Manager
Sales
Hồ Chí Minh
Full-Time
28/11/2023 - 10/12/2023
4 years+
PR Manager, Zalo
Zalo
Manager
PR
Hồ Chí Minh
Full-Time
Open to negotiate
29/11/2023 - 16/12/2023
5 years
Senior Marketing Manager (FMCG Industry)
PMAX - Total Performance Marketing
Manager
Account Management
Hồ Chí Minh
Full-Time
28/11/2023 - 12/12/2023
6 years+
Account Manager - Based IMC
Snaps
Manager
Account Management
Hồ Chí Minh
Full-Time
13/11/2023 - 13/12/2023
Account Manager - Influencer Marketing
Snaps
Manager
Account Management
Hồ Chí Minh
Full-Time
13/11/2023 - 13/12/2023
Senior Brand Manager (FMCG Industry)
PMAX - Total Performance Marketing
Manager
Account Management
Hồ Chí Minh
Full-Time
28/11/2023 - 12/12/2023
6 years+
In partnership with