Hotline: 093-839-6153
SENI ART

264 views2 Ứng tuyển
Strategic Planning Supervisor|Event

Hết hạn

Mô tả

1/ Sứ mệnh Planner

 • Trực giác Spider – Hợp rơ Client
 • Bắt trend bám insight ngại gì deadlines
 • Nhả idea dệt proposal hớp hồn muôn khách
 • Ý chí kiên cường vượt tường Sáng tạo
 • Kế hoạch táo bạo trong rào Ngân sách
 • Chiến lược vững vàng dẫn Khách hàng đi đến thành công

2/ Sứ mệnh Seni Art

 • Khơi dậy, trui rèn và gia tăng năng lực Spiderman trong bạn
 • Kiến tạo một ổ nhện hạnh phúc và vun đắp nó mỗi ngày
 • Lương thưởng vốn rõ ràng sẽ thêm huy hoàng khi bạn xứng đáng
 • Phúc lợi gọi mời người ở lại chẳng muốn rời

3/ Văn hóa đương thời của Seni Art:

ĐAM MÊ làm nên thành công – QUAN TÂM bằng cả tấm lòng – CHÍNH TRỰC phải lấy làm trọng – THÍCH NGHI chuyển động không ngừng – (Có) ĐỒNG ĐỘI việc khó thành không!

4/ Để biết thêm thông tin về SeniArt, xin mời ghé qua trang nhà chúng tôi:

 • Vị trí đã hết hạn
Chia sẻ job này
Email các job như vậy
Showing 1–0 of 0 jobs

Tìm kiếm vị trí

A PRODUCT OF

COMMUNITY PARTNER

AGENCY LISTING PARTNER

Adjob.Asia

AdJob Vietnam is an exclusive job portal for Advertising and Communication industry in Viet Nam, empowered by Advertising Vietnam.

OUR PRICING & Package

Contact Us

Email: info@adjob.asia
Address: 9 Dinh Tien Hoang, District 1, HCMC, Vietnam