Event Intern 282 views19 Ứng tuyển

Chia sẻ job này

Skylark Communications công ty chuyên về tổ chức sự kiện & các chương trình truyền thông

Adjob.Asia

AdJob Vietnam is an exclusive job portal for Advertising and Communication industry in Viet Nam, empowered by Advertising Vietnam.

Contact Us

Email: info@adjob.asia
Address: 9 Dinh Tien Hoang, District 1, HCMC, Vietnam

Weekly Newsletter