Event Intern 282 views19 Ứng tuyển

Chia sẻ job này

Skylark Communications công ty chuyên về tổ chức sự kiện & các chương trình truyền thông

Skylark Communications cũng đang tuyển

Adjob.Asia

AdJob Vietnam is an exclusive job portal for Advertising and Communication industry in Viet Nam, empowered by Advertising Vietnam.

Contact Us

Email: info@adjob.asia
Address: 9 Dinh Tien Hoang, District 1, HCMC, Vietnam

Weekly Newsletter