Content Marketer 165 views8 Ứng tuyển

Chia sẻ job này

CREATORY ươm tạo và hướng dẫn các cá nhân tài năng để trở thành người sáng tạo nội dung thế hệ tiếp theo. Những người sáng tạo này tạo ra và làm mới thông tin thành các dạng phương tiện truyền thông dễ sử dụng nhất để truyền cảm hứng cho hàng chục triệu lượt ‘Cư dân mạng’.

Liên hệ với chúng tôi

Adjob.Asia

AdJob Vietnam is an exclusive job portal for Advertising and Communication industry in Viet Nam, empowered by Advertising Vietnam.

Contact Us

Email: info@adjob.asia
Address: 9 Dinh Tien Hoang, District 1, HCMC, Vietnam

Weekly Newsletter