Hotline: 093-839-6153
April Advertising

48 views4 Ứng tuyển
Chief Operating Officer (COO)

Mô tả

April đang tìm kiếm một COO (Chief Operating Officer) tài năng, đam mê, nhiệt huyết nhằm đạt được hiệu quả cao trong công việc cùng đội ngũ của April.

COO sẽ được làm việc trong môi trường như thế nào?

Môi trường tại April là môi trường chính trực, minh bạch, tốc độ, khả năng thích ứng, linh hoạt, sáng tạo nguyên bản, phục vụ tối đa cho khách hàng, chuyên nghiệp, thấu hiểu, đối tác chiến lược, hướng về mục tiêu và kết quả đạt được.

COO sẽ được cùng nhau chia sẻ những kiến thức, kỹ năng gì tại April?

Việc tiếp xúc với tệp khách hàng là doanh nghiệp đa quốc gia và doanh nghiệp lớn tại Việt Nam sẽ đòi hỏi tư duy và bộ kỹ năng làm việc chuyên nghiệp. Vì vậy, April luôn chú trọng và tổ chức những khóa đào tạo nội bộ, chia sẻ, thảo luận thường xuyên để mang đến một văn hoá học tập, chia sẻ kiến thức và cùng nhau phát triển tại April.

Trách nhiệm

1. Hoạch định:

● Phối hợp với BOM xây dựng và triển khai tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu, chiến lược dài hạn;

● Điều hành các bộ phận để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của công ty.

2. Quản trị:

● Đưa ra các quyết định phù hợp với chiến lược và đem lại lợi nhuận cao nhất;

● Phân tích và điều chỉnh chiến lược phù hợp để đạt được mục tiêu của chung của công ty;

● Xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty và hướng dẫn xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty;

● Đào tạo và phát triển đội ngũ quản lý cấp trung, đội ngũ kế thừa;

● Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả;

● Chịu trách nhiệm về các mặt hoạt động của công ty trước ban TGĐ và pháp luật hiện hành;

● Là người đề xuất và thực thi các chủ trương, chính sách, mục tiêu chiến lược của công ty;

● Quyết định ngân sách hoạt động trong công ty theo kế hoạch phát triển do Chủ tịch hội đồng quản trị phê duyệt;

● Quyết định các chỉ tiêu về tài chính, ký các phiếu chi, ủy nhiệm chi,…;

● Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh do Chủ tịch hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức;

● Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty trừ những người lao động do Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định.

3. Marketing:

● Hướng dẫn và quản lý việc xây dựng chiến lược, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn nhằm đạt được mục tiêu chung của công ty;

● Hướng dẫn xây dựng, triển khai các kế hoạch, hoạt động marketing nhằm đẩy mạnh thương hiệu trên thị trường theo đúng định hướng phát triển thương hiệu của công ty;

● Định kỳ đánh giá và điều chỉnh kế hoạch, các hoạt động marketing.

4. Phát triển kinh doanh:

● Giám sát và quản lý tất cả các hoạt động phát triển kinh doanh của công ty;

● Phối hợp với BOM để lập hoạch định, mục tiêu, chiến lược, chính sách phát triển kinh doanh hiệu quả;

● Hướng dẫn xây dựng và phát triển các kênh phát triển kinh doanh hiệu quả;

● Thiết lập và duy trì các mối quan hệ liên quan đến quá trình hoạt động phát triển kinh doanh của công ty nhằm tạo thuận lợi cho công tác phát triển kinh doanh;

● Đánh giá và theo dõi hiệu quả hoạt động của phòng phát triển kinh doanh;

● Quản lý ngân sách trong các hoạt động phát triển kinh doanh hiệu quả.

5. Nhân sự

● Xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực dài và ngắn hạn;

● Quản lý các hoạt động trong tuyển dụng (Phát triển thương hiệu tuyển dụng; phỏng vấn; đào tạo hội nhập; đánh giá thử việc;..) nguồn nhân lực đáp ứng với chiến lược phát triển của công ty;

● Xây dựng và quản lý hệ thống đánh giá năng lực nguồn nhân lực;

● Xây dựng và quản lý các chương trình phát triển nguồn nhân lực nội bộ phù hợp với chiến lược phát triển của công ty;

● Xây dựng và quản lý đội ngũ kế thừa phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty;

● Xây dựng và quản lý các chương trình xây dựng văn hoá doanh nghiệp của công ty;

● Xây dựng và quản lý ngân sách nguồn nhân lực phù hợp với kết quả kinh doanh của công ty;

● Phối hợp với các bộ phận để xây dựng quy trình, tài liệu liên quan đến nguồn nhân lực;

● Phối hợp với các bộ phận để xây dựng và quản lý các hồ sơ liên quan đến nguồn nhân lực (Hợp đồng; Thoả thuận bảo mật thông tin; Phụ lục hợp đồng; Kết thúc hợp đồng;…);

● Truyền thông, hướng dẫn, giải đáp về chính sách, quy định, quy trình và văn hoá công ty;

● Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của công ty.

6. Tài chính:

● Quản lý ngân sách, định mức chi phí theo từng giải pháp của công ty.

● Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí.

7. Kiểm soát:

● Kiểm tra, đánh giá hệ thống quy trình vận hành theo định kỳ để mang lại môi truờng làm việc hiệu quả cao

Yêu cầu Tuyển dụng

● Có nhiều năm kinh nghiệm về Operation

Chế độ & Phúc lợi

Quyền lợi

● Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, tiếp xúc với nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau

● Tinh thần chia sẻ, hỗ trợ, và học hỏi lẫn nhau trong công việc

● Lương và chế độ xem xét đánh giá lương định kỳ

● Thưởng cao theo hiệu quả công việc

● BHXH, BHYT

● Bảo hiểm sức khoẻ 24/24.

Bạn phải đăng nhập để ứng tuyển.
Chia sẻ job này
Email các job như vậy
Showing 1–0 of 0 jobs

Tìm kiếm vị trí

A PRODUCT OF

COMMUNITY PARTNER

AGENCY LISTING PARTNER

Adjob.Asia

AdJob Vietnam is an exclusive job portal for Advertising and Communication industry in Viet Nam, empowered by Advertising Vietnam.

OUR PRICING & Package

Contact Us

Email: info@adjob.asia
Address: 9 Dinh Tien Hoang, District 1, HCMC, Vietnam