Hotline: 093-839-6153
CREASIA

453 views5 Ứng tuyển
Account Manager

Hết hạn

Mô tả

Job Description

 1. Quản lý dự án / Project management:
 • Đóng vai trò Project Manager trong việc đấu thầu và thực hiện các dự án / chương trình của nhóm. / Acting as Project Manager in biding and execution of the project / program.
 • Phối hợp với các bộ phận Creative, Planning, Field Operation để tham gia đấu thầu các dự án hoặc khách hàng mới. Coordinating with Creative, Planning, Field Operation departments to prepare proposal, quotation to bid new project and clients
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan: Creative, Procurement, Production, Field Operation để thực hiện dự án và đảm bảo đem lại kết quả tốt nhất để thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. Coordinating with related departments: Creative, Procurement, Production, Field Operation to deploy the projects and ensure the quality to satisfy client’s requirements.
 1. Dịch vụ khách hàng / Client services:
 • Xây dựng và duy trì các mối quan hệ tốt với khách hàng hiện hữu & phát triển khách hàng mới. / Building and maintaining good relationship with current clients and develop new clients
 1. Phát triển khách hàng mới / New client development: tìm kiếm và phát triển khách hàng mới cho công ty / find and develop new client for company

 

 1. Quản lý lợi nhuận gộp của team / Manage gross profit of team: nằm trong KPI hàng năm / as yearly KPI
 2. Quản lý và phát triển đội ngũ / Supervise and develop team:
 • Tham gia trong việc tuyển dụng, đào tạo, giám sát, và đánh giá nhân viên trong team. Involving in recruitment, training, supervising and evaluating team members.

 

 • Phối hợp với trưởng bộ phận trong việc hỗ trợ và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên trong nhóm / bộ phận về dịch vụ khách hàng, viết proposal, thuyết trình, thực hiện chương trình. / Coordinating with line manager in providing professional support and guidance to team members / department about clients service, writing proposal, giving presentations, implementing projects.

Job Requirements

 • Tốt nghiệp Đại học các ngành về kinh tế, ngoại thương, marketing, ngoại ngữ (tiếng Anh). / Bachelor Degree in Economics, Foreign Trade, Marketing, Foreign Languages
 • Ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở các công ty quảng cáo, tổ chức sự kiện. / At least 8 year experience in the same position at ATL/BTL agency.
 • Có kiến thức về cơ bản về chiến lược, ý tưởng, cách tổ chức thực hiện chương trình marketing. / Basic knowledge in strategy, idea and operation in marketing execution.
 • Có kiến thức về nhãn hiệu, tiếp thị, truyền thông. / Have knowledge in branding, marketing and communication.
 • Thông thạo tiếng Anh (nói và viết). / Fluently in English writing and speaking

How To Apply

 • We are looking forward to receiving your application before 31 March, 2020 via Adjob with title [Creasia Application] Position – Fullname
 • Vị trí đã hết hạn
Chia sẻ job này
Email các job như vậy
Showing 1–0 of 0 jobs

Tìm kiếm vị trí

A PRODUCT OF

COMMUNITY PARTNER

AGENCY LISTING PARTNER

Adjob.Asia

AdJob Vietnam is an exclusive job portal for Advertising and Communication industry in Viet Nam, empowered by Advertising Vietnam.

OUR PRICING & Package

Contact Us

Email: info@adjob.asia
Address: 9 Dinh Tien Hoang, District 1, HCMC, Vietnam