Lầu 5, toà nhà Fideco, 28 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Quận 1

Tìm kiếm vị trí

Loại công việc

Adjob.Asia

AdJob Vietnam is an exclusive job portal for Advertising and Communication industry in Viet Nam, empowered by Advertising Vietnam.

Contact Us

Email: info@adjob.asia
Address: 9 Dinh Tien Hoang, District 1, HCMC, Vietnam

Weekly Newsletter