Hotline: 077 7129 865

VHT

Các vị trí đang được cập nhật

VHT

About Us

Established in Mar 2007, VHT is the professional company in providing customer-care solutions. Mission: Simplify customer-care solutions for enterprises. Why? We think that no matter how strong the capital of a business is, how advanced the technologies are and how intelligent the personnels are, all those are also to serve the only one object: CUSTOMER.

Thành lập từ năm 2007, sứ mệnh của VHT là đơn giản hoá giải pháp chăm sóc khách hàng. Sứ mệnh: Đơn giản hóa giải pháp chăm sóc khách hàng cho doanh nghiệp. Phương châm của VHT là dù doanh nghiệp có vốn mạnh cỡ nào, công nghệ tối tân ra sao, nhân sự tinh anh như thế nào cũng chỉ để phục vụ một đối tượng duy nhất: KHÁCH HÀNG.

A PRODUCT OF

COMMUNITY PARTNER

AGENCY LISTING PARTNER

Adjob.Asia

AdJob Vietnam is an exclusive job portal for Advertising and Communication industry in Viet Nam, empowered by Advertising Vietnam.

OUR PRICING & Package

Contact Us

Email: info@adjob.asia
Address: 9 Dinh Tien Hoang, District 1, HCMC, Vietnam