UM – Digital agency 1009 views

Các vị trí đang được cập nhật

UM - Digital agency

UM là 1 Digital Agency trẻ (thành lập cuối năm 2015) nhưng kinh nghiệm và chuyên môn thì không hề trẻ. Chỉ sau hơn 1 năm, UM đã có những bước tiến khá nhanh. Hiện nay, khách hàng và dự án ngày càng nhiều nên cần thêm những đồng đội mới để san sẻ.

“Muốn có một đội quân mạnh thì từng người lính phải mạnh và phải có chiến trường để họ thường xuyên được rèn luyện và thử thách” Vikrom Kromadit – Chủ tịch tập đoàn Amata

Chiến trường đã sẵn sàng, bạn có muốn về rèn luyện và chiến đấu cùng UM để cùng tạo nên một đội quân mạnh?

Liên hệ với chúng tôi

Adjob.Asia

AdJob Vietnam is an exclusive job portal for Advertising and Communication industry in Viet Nam, empowered by Advertising Vietnam.

Contact Us

Email: info@adjob.asia
Address: 9 Dinh Tien Hoang, District 1, HCMC, Vietnam

Weekly Newsletter