TSP Communications 125 views

Các vị trí đang được cập nhật

TSP Communications

TSP Communications hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, lập kế hoạch và triển khai các dự án digital marketing cho doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các dịch vụ cốt lõi bao gồm digital media, social media marketing content marketing & analytics. Chúng tôi hướng đến hiệu quả của các nhãn hàng trong việc thực hiện các chiến dịch truyền thông online thông qua việc xây dựng mối quan hê tương tác bền vững giữa nhãn hàng và hách hàng mục tiêu của họ.

Thông tin
  • Địa chỉ 28 Phung Khac Khoan, District 1 Ho Chi Minh City, Vietnam
Liên hệ với chúng tôi

Adjob.Asia

AdJob Vietnam is an exclusive job portal for Advertising and Communication industry in Viet Nam, empowered by Advertising Vietnam.

Contact Us

Email: info@adjob.asia
Address: 9 Dinh Tien Hoang, District 1, HCMC, Vietnam

Weekly Newsletter