Hotline: 077 7129 865

Tonkin Media

Tonkin Media đang tuyển 1 vị trí

Tonkin Media

About Us

Tại Tonkin Media, chúng tôi tin rằng mỗi giải pháp truyền thông sáng tạo phải như sản phẩm của một người thợ “may đo” dành riêng cho khách hàng. Với nền tảng vận hành kênh truyền digital và sự thấu hiểu tâm lý của thị trường Việt Nam, chúng tôi tự tin mang đến những giải pháp sáng tạo đột phá và phù hợp nhất tới khách hàng.

A PRODUCT OF

COMMUNITY PARTNER

AGENCY LISTING PARTNER

Adjob.Asia

AdJob Vietnam is an exclusive job portal for Advertising and Communication industry in Viet Nam, empowered by Advertising Vietnam.

OUR PRICING & Package

Contact Us

Email: info@adjob.asia
Address: 9 Dinh Tien Hoang, District 1, HCMC, Vietnam