SAIGONTECHCOM 444 views

Các vị trí đang được cập nhật

SAIGONTECHCOM

SAIGONTECHCOM là một Agency chuyên nghiệp, thực hiện nhiều chiến dịch tiếp thị dài hạn cho các hãng hàng đầu như: GSK, SANOFI, BAYER, SHARP, MEGAWECARE, DHG, …

SAIGONTECHCOM đặc biệt chú trọng đến các chiến dịch tiếp thị làm nổi bật giá trị brand của clients, vừa mang lại lợi ích thực sự cho cộng đồng. Các chiến dịch SAIGONTECHCOM triển khai đều mang tính dài hạn hướng tới các giá trị cốt lõi, bền vững.

Liên hệ với chúng tôi

Adjob.Asia

AdJob Vietnam is an exclusive job portal for Advertising and Communication industry in Viet Nam, empowered by Advertising Vietnam.

Contact Us

Email: info@adjob.asia
Address: 9 Dinh Tien Hoang, District 1, HCMC, Vietnam

Weekly Newsletter