Hotline: 077 7129 865

Pasdo Vietnam Co.ltd

Các vị trí đang được cập nhật

Pasdo Vietnam Co.ltd

About Us

Chuyên thực hiện các dự án ấn phẩm online, quảng cáo in-house lẫn outsource, với đội ngũ giàu kinh nghiệm về content, design, advertising đa dạng sản phẩm trong mọi lĩnh vực.

A PRODUCT OF

COMMUNITY PARTNER

AGENCY LISTING PARTNER

Adjob.Asia

AdJob Vietnam is an exclusive job portal for Advertising and Communication industry in Viet Nam, empowered by Advertising Vietnam.

OUR PRICING & Package

Contact Us

Email: info@adjob.asia
Address: 9 Dinh Tien Hoang, District 1, HCMC, Vietnam