Hotline: 077 7129 865

Netlink Việt Nam

Các vị trí đang được cập nhật

Netlink Việt Nam

About Us

Công ty TNHH Truyền Thông Công Nghệ Netlink Việt Nam được thành lập ngày 05/11/2020; là một trong những Công ty Internet hàng đầu Việt Nam; trụ sở tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh; website: http://netlink.vn.

Netlink hiện là đối tác chiến lược của Google tại Việt Nam và Đông Nam Á thông qua:

+ Google Certified Partner (hiện tại là đối tác duy nhất và đầu tiên tại Đông Nam Á).

A PRODUCT OF

COMMUNITY PARTNER

AGENCY LISTING PARTNER

Adjob.Asia

AdJob Vietnam is an exclusive job portal for Advertising and Communication industry in Viet Nam, empowered by Advertising Vietnam.

OUR PRICING & Package

Contact Us

Email: info@adjob.asia
Address: 9 Dinh Tien Hoang, District 1, HCMC, Vietnam