Hotline: 093-839-6153

MaxX DC

Các vị trí đang được cập nhật

MaxX DC

About Us

MaxX DC – Digital Communication Agency

Chúng tôi là một Digital Communication Agency Việt Nam tinh gọn, có 5 năm tuổi đời là đối tác tư vấn và triển khai dịch vụ Digital Communication từ chiến lược, ý tưởng sáng tạo cho đến triển khai các chiến dịch truyền thông triền nền tảng digital cho các khách hàng.

Chúng tôi gọi mình là Small Giants – Những người không lồ bé nhỏ!

Với nguồn lực hữu hạn, chúng tôi mang lại giá trị lớn nhất cho niềm tin của mọi người!

MaxX Value: Nền tảng của chúng tôi!

Chiến lược + Sáng tạo + Công nghệ

Chính vì chúng tôi nhỏ nên chúng tôi phải khôn khéo trong việc lựa chọn, phải chấp nhận hy sinh, làm gì, không làm gì và đó chính là chiến lược.
Sáng tạo dựa trên sự thấu hiểu các vấn đề thời đại giúp chúng tôi chạm vào trái tim người dùng và đem đến những giá trị thực sự.
Với công nghệ chúng tôi làm thay đổi cuộc sống của con người theo hướng tốt đẹp hơn và nắm bắt được những chuyển động của thời đại.

Nếu bạn đồng cảm và chia sẻ với chúng tôi những điều trên, luôn có một vị trí cho bạn tại MaxX DC. Chúng tôi tin rằng, ma quỷ cũng có phần của nó!

Xem Credentials https://www.slideshare.net/newmen2010/maxx-dc-credential-2019

A PRODUCT OF

COMMUNITY PARTNER

AGENCY LISTING PARTNER

Adjob.Asia

AdJob Vietnam is an exclusive job portal for Advertising and Communication industry in Viet Nam, empowered by Advertising Vietnam.

OUR PRICING & Package

Contact Us

Email: info@adjob.asia
Address: 9 Dinh Tien Hoang, District 1, HCMC, Vietnam