Hotline: 077 7129 865

KAY Digital

Các vị trí đang được cập nhật

KAY Digital

About Us

Ở Kay Digital chúng tôi luôn lấy sự sáng tạo làm nòng cốt nhưng chúng tôi không làm sáng tạo chỉ để sáng tạo mà mỗi một ý tướng, kế hoạch luôn phải phù hợp với mục tiêu , chiến lược và cùng 1 thông điệp với với khách hàng.

Được thành lập từ năm 2016 bởi đội ngũ điều hành trụ cột có nhiều năm kinh nghiệm từ các agency global cùng với sự thấu hiểu về insight của các giám đốc marketing từ các nhãn hàng lớn trong mảng FMCG, kỹ thuật số và bất động sản , với sứ mệnh để thực hiện hoá ý tưởng sáng tạo trên nền tẳng digital mang lại cho khách hàng giải pháp “trực tiếp” có tính lan chuyền và gây cảm hứng cao và được dẫn dắt bởi chiến lược hợp lý.

A PRODUCT OF

COMMUNITY PARTNER

AGENCY LISTING PARTNER

Adjob.Asia

AdJob Vietnam is an exclusive job portal for Advertising and Communication industry in Viet Nam, empowered by Advertising Vietnam.

OUR PRICING & Package

Contact Us

Email: info@adjob.asia
Address: 9 Dinh Tien Hoang, District 1, HCMC, Vietnam