Hotline: 093-839-6153

Kash Media

Các vị trí đang được cập nhật

Kash Media

About Us

Công ty về truyền thông, chuyên mảng booking Kols và Production House

A PRODUCT OF

COMMUNITY PARTNER

AGENCY LISTING PARTNER

Adjob.Asia

AdJob Vietnam is an exclusive job portal for Advertising and Communication industry in Viet Nam, empowered by Advertising Vietnam.

OUR PRICING & Package

Contact Us

Email: info@adjob.asia
Address: 9 Dinh Tien Hoang, District 1, HCMC, Vietnam