Hotline: 077 7129 865

IKSEL Communication

Các vị trí đang được cập nhật

IKSEL Communication

About Us

Công ty chuyên tổ chức Event, với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, nhiệt tình.

A PRODUCT OF

COMMUNITY PARTNER

AGENCY LISTING PARTNER

Adjob.Asia

AdJob Vietnam is an exclusive job portal for Advertising and Communication industry in Viet Nam, empowered by Advertising Vietnam.

OUR PRICING & Package

Contact Us

Email: info@adjob.asia
Address: 9 Dinh Tien Hoang, District 1, HCMC, Vietnam