Hotline: 077 7129 865

Hải Yến

Các vị trí đang được cập nhật

Hải Yến

About Us

Hải Yến là Agency hoạt động chuyên về lĩnh vực truyền thông 360 độ, ngoài lĩnh vực sản xuất các ấn phẩm báo chí, chúng tôi cung cấp các giải pháp truyền thông tích hợp và hiệu quả cho khách hàng. Khách hàng của chúng tôi là những công ty hàng đầu về công nghệ, bất động sản, bán lẻ và hàng tiêu dùng ..,

A PRODUCT OF

COMMUNITY PARTNER

AGENCY LISTING PARTNER

Adjob.Asia

AdJob Vietnam is an exclusive job portal for Advertising and Communication industry in Viet Nam, empowered by Advertising Vietnam.

OUR PRICING & Package

Contact Us

Email: info@adjob.asia
Address: 9 Dinh Tien Hoang, District 1, HCMC, Vietnam