Hotline: 093-839-6153

FLAT WORLD

Các vị trí đang được cập nhật

FLAT WORLD

About Us

Công ty FLAT WORLD được thành lập vào đầu năm 2018 với đội ngũ sáng lập nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện. Với phương châm hoạt động “Khách hàng là trung tâm và định hướng cho mọi hoạt động của công ty”, chúng tôi – FLAT WORLD luôn nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, đa dạng hóa dịch vụ cung cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động. Bất cứ nhu cầu hoặc khó khăn nào từ khách hàng chúng tôi cũng có những giải pháp phù hợp để mang lại kết quả tốt nhất. Chúng tôi là Người đồng hành, người sáng tạo, là chuyên gia, là người thấu hiểu. Đồng hành cùng đối tác và phát triển nguồn nhân lực.

A PRODUCT OF

COMMUNITY PARTNER

AGENCY LISTING PARTNER

Adjob.Asia

AdJob Vietnam is an exclusive job portal for Advertising and Communication industry in Viet Nam, empowered by Advertising Vietnam.

OUR PRICING & Package

Contact Us

Email: info@adjob.asia
Address: 9 Dinh Tien Hoang, District 1, HCMC, Vietnam