DigiX Marketing Communications 781 views

Các vị trí đang được cập nhật

DigiX Marketing Communications

DigiX Marketing Communications JSC – Công ty chuyên về lĩnh vực tiếp thị tích hợp (Integrated marketing), tổ chức sự kiện (event), kích hoạt thương hiệu (Activation), quản lý bán hàng (PG & Sales Force management), tiếp thị tại kênh bán hàng (Trade Marketing), v.v.. cho các công ty đa quốc gia tại Việt Nam. Khách hàng của chúng tôi là những công ty đa quốc gia thuộc nhiều lĩnh vực: hàng tiêu dùng, điện tử, viễn thông, bất động sản, bảo hiểm, mỹ phẩm, sữa, rượu bia nước giải khát, hàng không, bán lẻ, dầu nhớt, v.v…

Adjob.Asia

AdJob Vietnam is an exclusive job portal for Advertising and Communication industry in Viet Nam, empowered by Advertising Vietnam.

Contact Us

Email: info@adjob.asia
Address: 9 Dinh Tien Hoang, District 1, HCMC, Vietnam

Weekly Newsletter