Hotline: 077 7129 865

Daehong Communications Vietnam

Các vị trí đang được cập nhật

Daehong Communications Vietnam

About Us

Daehong Communications Việt Nam trực thuộc Daehong Communications. INC (Hàn Quốc), là Agency của Tập đoàn LOTTE, TOP 7 Tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Tại Hàn Quốc, Daehong Communications. INC cũng đứng TOP 3 trong số các Agency về doanh thu và quy mô, có chi nhánh tại Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam. Daehong Communications Việt Nam thành lập pháp nhân vào tháng 8 năm 2015, có trụ sở tại Hà Nội và chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh. Các khách hàng tiêu biểu của Daehong Communications Việt Nam gồm có Lotteria, Lotte Shopping, Wooribank Vietnam, Korea Tourism Organization, aT, Daewoo E&C, Everpia, Jejuair…

A PRODUCT OF

COMMUNITY PARTNER

AGENCY LISTING PARTNER

Adjob.Asia

AdJob Vietnam is an exclusive job portal for Advertising and Communication industry in Viet Nam, empowered by Advertising Vietnam.

OUR PRICING & Package

Contact Us

Email: info@adjob.asia
Address: 9 Dinh Tien Hoang, District 1, HCMC, Vietnam