Brandlab Visual Communications 255 views

Các vị trí đang được cập nhật

Brandlab Visual Communications

  • Thiết kế đồ họa truyền thông.
  • Sáng tạo ý tưởng hình ảnh, thông điệp truyền thông
  • Sản xuất, in ấn các ấn phẩm cao cấp liên quan đến quảng cáo, marketing
Thông tin
  • Địa chỉ Phổ Quang, Tân Bình, TP.HCM
Liên hệ với chúng tôi

Adjob.Asia

AdJob Vietnam is an exclusive job portal for Advertising and Communication industry in Viet Nam, empowered by Advertising Vietnam.

Contact Us

Email: info@adjob.asia
Address: 9 Dinh Tien Hoang, District 1, HCMC, Vietnam

Weekly Newsletter